Ochrona przed upadkiem z wysokości

Każda praca wykonywana na wysokości powyżej 1 m wymaga stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Gdy brak jest możliwości zastosowania ochron zbiorowych (rusztowania, pomosty, bariery, podnośniki, windy, siatki ochronne), pracownik wykonujący czynności na wysokości musi stosować ochrony indywidualne.

System stanowiący ochronę przed upadkiem z wysokości składa się z 3 podstawowych elementów:

 • podzespół kotwiczący lelement zaczepowy,
 • podzespół łącząco-amortyzujący,
 • szelki bezpieczeństwa

Podzespół kotwiczący

Podzespół kotwiczący jest umieszczony na konstrukcji nośnej w celu umocowania do niego podzespołu łącząco-amortyzującego. Mogą być do tego wykorzystane elementy stanowisk pracy na wysokościach (np. belki nośne, stalowe kształtowniki itp.). Punkt kotwiczenia na konstrukcji nośnej musi wytrzymać obciążenie nie mniejsze niż 15 kN i być dopasowany do podzespołu łącząco-amortyzującego. Jeśli na stanowisku pracy nie ma odpowiedniego elementu, należy go skonstruować (np. linka z zatrzaśnikiem opasana wokół belki, stalowa lina zaczepowa rozpięta w poziomie itp.).

Podzespół łącząco-amortyzujący

Podzespół łącząco-amortyzujący jest połączeniem szelek (ubranych przez pracownika) z punktem kotwiczenia. Jego zadanie to łagodzenie skutków spadania człowieka z wysokości, dzięki pochłanianiu energii kinetycznej powstałej w czasie spadania. Podzespoły łącząco- amortyzujące mogą działać w różny sposób i występować w różnej formie, np. amortyzatory włókiennicze z linką bezpieczeństwa, urządzenia samohamowne lub samozaciskowe z giętką lub sztywną prowadnicą. Należy bezwzględnie pamiętać, że linka bezpieczeństwa bez amortyzatora nie jest podzespołem łącząco-amortyzującym i nie stanowi ochrony przed upadkiem z wysokości, gdyż nie przedstawia odpowiedniego zmniejszenia obciążeń działających na spadającego.

Szelki bezpieczeństwa

Szelki bezpieczeństwa w które: jest ubrany pracownik, mają za zadanie rozłożenie sił działających na człowieka podczas spadania oraz nadanie ciału odpowiedniej pozycji podczas powstrzymywania spadania oraz po spadaniu. Według postanowień normy EN 361, jedynym zabezpieczeniem chroniącym przed upadkiem z wysokości zakładanym przez pracownika na siebie są szelki bezpieczeństwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przed upadkiem z wysokości, pracownik ubrany w szelki bezpieczeństwa musi być połączony z punktem konstrukcji stałej za pomocą podzespołu łącząco-amortyzującego.

Normy dotyczące sprzętu asekuracyjnego

Poszczególne urządzenia do ochrony przed upadkiem sq produkowane i testowane zgodnie z poniższymi normami EN. Ma to na celu zapewnienie jakości i uświadomienie użytkownikowi w jaki sposób wyposażenie jest testowane, produkowane i do jakiego celu przeznaczone.
 • EN 353-1 - Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą.
 • EN 353-2 - Środki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą.
 • EN 354 - Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Linki bezpieczeństwa.
 • EN 355 - Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Amortyzatory.
 • EN 358 - Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości. Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy.
 • EN 360 - Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samohamowne.
 • EN 361 - Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa.
 • EN 362 - Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości, Łączniki.
 • EN 795 - Ochrona przed upadkiem z wysokości. Urządzenia kotwiczące. Wymagania i badania.
 • EN 795 B - Tymczasowe urządzenia kotwiczące umożliwiające demontaż i transport.
 • EN 795 C - Urządzenia kotwiczące wyposażone w prowadnice giętkie poziome, „lina życia", dopuszczalne nachylenie 15° (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej).
 • EN 795 D - Urządzenie kotwiczące wyposażone w sztywną poziomą prowadnicę w postaci szyny (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej).
 • EN 795 E - Urządzenia kotwiczące nieruchome do stosowania na powierzchniach poziomych o dopuszczalnym kącie nachylenia 5° (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej).
 • EN 813 - Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Uprząż biodrowa.
 • EN 12841 - Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Linowe systemy asekuracyjne i wspomagające pracę. Urządzenia regulacyjne dla lin
Copyrights © Protective Środki Ochrony pracy